Årsmøte 21.03.2022 kl 19h00

Postet av Asker Triathlon Klubb den 20. Mar 2022

Velkommen til ASKER TRIATHLON KLUBB årsmøte 21.03.2021 kl. 19h00 ved Asker MC-klubb sitt klubbhus.  

 

Innkalling til årsmøte er sendt ut tidligere. Vi går gjennom årsberetning og årsregnskap. 

1_Innkalling årsmøte 2022.pdf

2_Årsberetning 2021.pdf

3_Årsregnskap 2021 ink budsjett 2022.pdf

Vel møttInnkalling til ASKER TRIATHLON KLUBB Årsmøte 2022

Postet av Asker Triathlon Klubb den 7. Mar 2022

ASKER TRIATHLON KLUBB – ÅRSMØTE

21. MARS 2022, KLOKKEN 1900 

 Styret innkaller herved til årsmøte mandag  21. mars kl 1900  Asker MC-klubb sitt klubbhus, Jørgensløkka 59, Asker.

 Det blir lagt ut en melding på Facebook gruppen hvor du kan melde på årsmøte. Det servers pizza og drikke.  

 

Dokumenter til årsmøtet legges på klubbens hjemmeside.

Saker til eventuelt kan oversendes styret innen 14. mars.

 

SAKSLISTE

 • Godkjennelse av innkalling
 • Valg av dirigent
 • Valg av referent
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 • Godkjennelse av regnskap og årsberetning for 2021
 • Innkomne saker
 • Valg av styre og komiteer
  1. Styre
  2. Valgkomite
  3. Revisorer
 • Eventuelt

 

Vel møtt!

 

For styret

Asker 07.03.22

 

Jan Kildahl

Formann