ASKER TRIATHLON KLUBB – ÅRSMØTE MANDAG 18.MARS 2024, KLOKKEN 1900

Postet av Bjørn Kalkdijk den 9. Mar 2024


ASKER TRIATHLON KLUBB – ÅRSMØTE - TORSDAG 18.MARS 2024, KLOKKEN 1900

Styret innkaller herved til årsmøte og klubbkveld mandag 18. mars kl 1900 på Asker MC-

klubb sitt klubbhus, Jørgensløkka 59, Asker.

Dokumenter til årsmøtet legges på klubbens hjemmeside.

SAKSLISTE

 • Godkjennelse av innkalling
 • Valg av dirigent
 • Valg av referent
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 • Godkjennelse av regnskap og årsberetning for 2023, samt budsjett 2024.
 • Innkomne saker
 • Valg av styre og komiteer
  • o Styre
  • o Valgkomite
  • o Revisorer
 • Eventuelt

Vel møtt!

For styret

Asker 09.03.24

Jan Kildahl

Formann

Vedlegg:

- Årsberetning 2023

- Resultatrapport Asker Triathlon Klubb

- Balanserapport Asker Triathlon KlibbKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.